Om Innsamlingskontrollen

Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen (IK) gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. 

Dette gjøres i praksis gjennom listen over godkjente organisasjoner. Gjennom Godkjent-listen kan alle som ønsker få innsyn i organisasjonen. 

Det meste av innsamlingsvirksomheten som gjennomføres i Norge, både gjennom store organisasjoner og mindre enkeltinnsamlinger, er seriøs og redelig, men det finnes også tvilsomme aktiviteter. Innsamlingskontrollen er den eneste aktøren i Norge som kontrollerer innsamlingsaktiviteter. 

Se også: Etiske retningslinjer for innsamling

Se også:  Innsamlingskontrollens vedtekter

Se også: Innsamlingskontrollens regnskap


Godkjente organisasjoner
Under godkjente organisasjoner (tidligere kalt Innsamlingsregisteret) er det lagt ut relevant informasjon om økonomiske og administrative forhold. I tillegg til årsberetning, regnskap, styrets beretning og opplysninger om styret legges det ut nøkkeltall som gir et godt bilde på driften av organisasjonen. Dette er et ledd i den kontrollen som gjennomføres. Åpenhet er et krav og bidrar til økt trygghet for giverne.  

Godkjente organisasjoner forplikter den seg til å underlegge seg ekstern kontroll, og følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling. Det stilles videre vilkår for godkjenning at minimum 65% av innsamlede midler uavkortet går til det oppgitte formål. Beregningen av minsteandelen kan skje i forhold til en tidsperiode på maksimalt 5 år. 

Hvert år gjennomgår Innsamlingskontrollen organisasjonenes regnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger. I enkelte tilfeller foretar vi også en utvidet granskning av godkjente organisasjoners regnskaper og prosjekter.

Fra og med november 2014 må organisasjoner som ønsker å søke om NRKs TV-aksjon være godkjent av Innsamlingskontrollen. Norad anbefaler også organisasjoner som ønsker å søke om prosjektavtale å være godkjent av Innsamlingskontrollen. 

Bli godkjent her.

Les mer om andre relevante registre her.


OBS-listen
Det ligger innenfor Innsamlingskontrollens formål å bevisstgjøre givere samt å advare mot mulige useriøse innsamlinger og organisasjoner. Vi har i tråd med dette etablert en OBS-liste over organisasjoner hvor det har fremkommet negative opplysninger av ulik grad. Vi har for samtlige organisasjoner som er innført i listen bedt om å få tilsendt regnskap, vedtekter, opplysninger om styret og daglig leder. Organisasjonene er inngående gjort oppmerksom på bakgrunnen for henvendelsen.

Tips oss om useriøse innsamlere her!

Det er presisert at manglende svar eller vilje til å gi opplysninger anses som en klar indikasjon på at man utøver en virksomhet som ikke tilfredsstiller de grunnleggende krav som bør gjelde for innsamlere. Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit i forhold til giverne. Dette gjelder både i forhold til økonomi og det organisatoriske/styringsmessige. 

Forespørsler om innsyn i organisasjoner som samler inn penger er som ledd i å trygge givernes bidrag og ikke for å markedsføre IKs godkjenningsordning. Vi forespør innsyn i svært mange organisasjoner og kun et fåtall av disse føres opp på OBS-listen. Innsendte regnskap vil bli gjennomgått av Innsamlingskontrollen, men vil ikke påføre organisasjonen noen godkjenning eller kostnader. Det eksisterer egne vilkår for godkjenning og en søknad om godkjenning må være frivillig. 

Les mer om OBS-listen her.


ICFO
Innsamlingskontrollen i Norge er medlem av ICFO, som opererer med undertittelen "The association of national monitoring agencies". ICFO er et overnasjonalt organ der nasjonale stiftelser og overvåkningsorganer for innsamlinger er samlet under en felles paraply. Det er bare en slik organisasjon som kan sette kjøreregler og etiske standarder for aksjoner med globalt nedslagsfelt.

Organisasjonen ICFO ble etablert med sete i Amsterdam i 1989 som et overvåkingsorgan for innsamlingsorganisasjoner innen EU. Det ble raskt utvidet til å omfatte nasjonale kontrollstiftelser og overvåkingsorganer fra hele verden.

Innsamlingskontrollen samarbeider også med Forbrukerombudet, Norges Innsamlingsråd, Norad og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).


Hold deg oppdatert

 

Lik oss på FacebookTwitter og LinkedIn.


Se også: Ansatte

Se også: Styret

Se også: Kontaktinformasjon