For godkjente organisasjoner

Her kan organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen finne regnskapshjelp, kontaktinformasjon og råd om bruk av IK-merket.

Fra og med november 2014 må organisasjoner som ønsker å søke om NRKs TV-aksjon være godkjent av Innsamlingskontrollen. Norad anbefaler også organisasjoner som ønsker å søke om prosjektavtale å være godkjent av Innsamlingskontrollen. 

For informasjon om godkjenning, trykk her.


Bestilling av giver-takkekort: forespør ved å sende en e-post til post@innsamlingskontrollen.no.


Etter endringer i regnskapsloven er ikke små foretak lenger pålagt i lov å utarbeide årsberetning.​. 
Innsamlingskontrollen vil opprettholde krav om årsberetning i forbindelse med vår godkjenningsprosess. Vår erfaring er at dette er en svært god måte for givere å få oversikt over organisasjonens faktiske oppnåelser i løpet av året, som også er revisorgodkjent. 


Tekst fra styrets årsberetning
Der organisasjonene presenteres på vår hjemmeside vil vi nå legge inn et kommentarfelt der organisasjonene selv kan legge inn kvalitativ informasjon om driften forutsatt at disse er inntatt i styrets årsberetning. Det vil være frivillig for organisasjonene om de ønsker å legge inn slike opplysninger. En slik ordning vil imidlertid på sikt kunne bidra til at kvaliteten på årsberetningen bedres og at man ved dette også bedrer det informasjonsbehovet overfor giverne som åpenbart er til stede.

Send ønsket tekst med konkret referanse til hvor i styrets årsberetning (revidert) den finnes til post@innsamlingskontrollen.no.

Dersom organisasjonen ikke ønsker å legge inn slike opplysninger vil vi ta inn en standardtekst  hvor vi opplyser om at rubrikken ble opprettet i 2015 og at enkelte organisasjoner derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst eller ikke ansett dette for relevant.


For regnskapsåret 2017 skal følgende dokumenter skal leveres senest 1. august 2018:

Styrets årsberetning

Revisjonsberetning

Aktivitetsregnskap

Rapportering fra revisor

Selvevaluering

 Dette sendes på epost til post@innsamlingskontrollen.no.


Bruk av IK-merket

Regnskapshjelp

Etiske retningslinjer for innsamling

Beregn årsavgift

Slik unngår organisasjonen å bli svindlet

Kontaktinformasjon