Regnskapshjelp

Alle som er godkjent av Innsamlingskontrollen er forpliktet til å følge Retningslinjer for regnskap for organisasjoner som er tilsluttet Innsamlingskontrollen. Retningslinjene krever at innsamlingsorganisasjoner skal avlegge aktivitetsregnskap etter regnskapsloven og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner(standarden).

Informasjon til regnskapsfører.

Informasjon til revisor.


(Foto: Guillaume Brialon)