Bruk av IK-merket

En godkjenning medfører en rett og en plikt til å bruke IK-merket i all kommunikasjon med givere og potensielle givere.

Innsamlingskontrollen ønsker å understreke viktigheten av dette, og har laget et presentasjon med «Best Practices», med eksempler fra flere organisasjoner. 

Last ned presentasjonen her.