Gi Gaven Videre

Gi Gaven Videre – gaver på en bærekraftig, meningsfull og effektiv måte!

«Gi Gaven Videre» er et digitalt gavekort der mottakeren selv får gi gaven videre til sin egen hjertesak. Initiativet realiseres nå slik at arbeidsgivere kan gi ansatte allmennyttige julegaver der de selv kan velge formål. På denne måten blir de tatt på alvor og kan engasjere seg langt mer enn om arbeidsgiver bare støtter ett formål som ledelsen har bestemt. 

I forhold til tradisjonelle gaver er Gi Gaven Videre både bærekraftig ved at man kutter unyttig gavekjøp og sender verdiene til gode formål, og effektivt ved at man slipper tidsbruk på utvelgelse, bestilling, håndtering og utsendelse av gavene til de ansatte. Innsamlingskontrollen har gitt grønt lyst til at man kan benytte vår logo for å vise hvilke organisasjoner som er godkjent på listen over potensielle mottakere. 

Gi Gaven Videre er etablert som et ideelt aksjeselskap, dvs. ingen skal ha overskudd, med base i Bergen, og med omfattende støtte fra bl.a. PwC, Sparebanken Vest, Keyteq, Høyskolen Kristiania og Prospera. Utvikling og lansering vil koste vel 4 mill.kr., men mer enn halvparten av dette er dekket via pro bono arbeid og dugnad, og resten finansieres hovedsakelig via gaver. Lansering skjer 15. november, og da vil bedriftene kunne logge seg på et effektivt system for å gi slike gaver til ansatte og andre til jul i år. Fram til dess er bl.a. 12 studenter fra Norges Handelshøyskole engasjerte i å invitere inn allmennyttige formålsorganisasjoner som vil være mottakere av de midlene som gis videre.  Formålene vil presenteres ut fra FNs bærekraftsmål, og det inngås avtaler om informasjon og pengeoverførsler. I denne runden kontakter man organisasjoner som er godkjente av Innsamlingskontrollen eller medlemmer av Innsamlingsrådet for å basere seg på den kvalitetssikringen dette innebærer.  Etter hvert vil man utvikle egen kavlitetssikring slik at også lokale formål kan inkluderes. Neste år vil løsningen videreutvikles til også å dekke personlige gaver.

 Strategien er å lage en så kostnadseffektiv løsning som mulig og at bedriftskundene betaler et spesifisert kostnadsbidrag utover gavene. På den måten vil den ansatte kunne gi hele sin gaven videre. Gi Gaven Videre vil gjennomføre transparent rapportering og legge opp til at både ubenyttede gavekort og eventuelle driftsoverskudd går tilbake til formålene etter nærmere regler. Visjonen er at dette skal bli en ny og viktig finansieringskilde fra nye giversegment for ideelle organisasjoner. Se www.gigavenvidere.no for nærmere omtale.

Kontaktinformasjon: post@gigavenvidere.no