Pressemelding: Frelsesarmeen godkjent av Innsamlingskontrollen

Frelsesarmeen sendte søknaden om godkjenning i begynnelsen av desember. Denne er nå innvilget og Frelsesarmeen er dermed godkjent av Innsamlingskontrollen.

- Frelsesarmeen er svært glade for godkjenningen. Søknaden var et naturlig steg videre i vårt 130 års lange fokus på ansvarlighet og åpenhet i forvaltningen av våre midler. Det er svært viktig for oss med åpenhet rundt hvordan midlene våre blir forvaltet. Vi ser at NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gir et godt grunnlag for dette, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

 

Frelsesarmeens søknad var grundig, og med svært solide regnskapstall var det ingen utfordring for Frelsesarmeen å nå de måltallene Innsamlingskontrollen setter som krav for godkjenning.

 

- Frelsesarmeen driver en svært omfattende ideell virksomhet. Organisasjonen har stor tillit både blant givere og målgruppen for virksomheten. I vårt arbeid med å bevisstgjøre giverne og gjøre Innsamlingskontrollen bedre kjent er det av stor betydning at flest mulig av de seriøse organisasjonene søker om godkjenning. Dette er til fordel både for giverne og den seriøse delen av innsamlingsbransjen. Vi er på denne bakgrunn svært glade for at også Frelsesarmeen har sett behovet og deretter ønsket å søke om godkjenning, forteller Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen.

 

Innsamlingskontrollen opplever en økt interesse for godkjenning hos organisasjoner med kristent verdigrunnlag, der Star of Hope, Misjon uten grenser og nå Frelsesarmeen er de siste tilskuddene i siste kvartal av 2018. Innsamlingskontrollen er for tiden i dialog med flere andre kristne organisasjoner som har meldt interesse for Godkjent-ordningen.

 

Innsamlingskontrollen har for tiden 161 godkjente organisasjoner, hvorav over 20 har kristent verdigrunnlag. Deriblant finner man store aktører som Kirkens Nødhjelp, Det Norske Bibelselskap, Sjømannskirken, Evangeliesenteret, Kirkens Bymisjon, Strømmestiftelsen mfl.