Høytid for innsamling

Det er nå høytid for innsamling. Dette gjelder både seriøse, og beklagelig nok, useriøse aktører. Allerede i midten av november dukker det opp innsamlingsaksjoner der formålet er en god jul til alle og enhver, enten det er innsamling av mat, gaver eller penger som skal gå til sådan. Formålene er mange, gode og ansvaret organisasjonene påtar seg er stort.

I Norge er vi heldige. Vi har en bransje som i hovedsak tar dette ansvaret seriøst. Men det er alltid noen som er villige til å utnytte gode formål. Dette er ikke bare begrenset til rene svindlere, som riktignok lager mye støy, men er en liten del av det store bildet. Dette handler også om de med eksterne innsamlere som tar urimelig høy provisjon, til organisasjoner som ikke er sitt ansvar bevisst. Det er mange feller giveren kan gå i.

I 2017 samlet Innsamlingskontrollens Godkjente organisasjoner inn totalt 4,31 milliarder kroner. Ifølge en rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor estimerer at det totale beløpet i Norge er ca 5,5 milliarder. Beløpet kan være større.

Heldigvis er de som utnytter få, men med så store beløp, kan effekten være deprimerende. I det verste tilfellet som Innsamlingskontrollen har dokumentert, ser vi at bare 7% av innsamlede midler kommer frem til organisasjonen. Det koster å samle inn penger, men så mye koster det ikke. Til sammenligning er gjennomsnittet for de godkjente organisasjonene 77,5% i 2017.
 

Husk: Du blir ikke bare bedt om penger, men om tillit. Tillit til at pengene brukes slik at man får mest effekt for formålet. Tillit til effektivitet, til profesjonalitet og til at innsamler har ressurser til å forvalte midlene godt.
 

Gi med hjertet, men velg med hodet. Trykk her for å se Innsamlingskontrollens godkjente organisasjoner.