Sjekk Innsamlingskontrollens "Godkjent-liste" før du gir!

Det siste mange av oss ønsker å gjøre i jula er å tenke på regnskap. Samtidig er jula en tid hvor det å gi til veldedighet er viktig for mange, og ingen liker å bli lurt. Selv hos organisasjoner som fører regnskap, kan det være vanskelig å få oversikt over uten regnskapskompetanse. Det kan derfor være lurt å sjekke vår godkjentliste før du gir penger til ideelle organisasjoner i år.

Det viktigste er ikke “bare å gi”
Det er ikke tvil om at dugnadsånd og giverglede er viktig. Samtidig mener vi det også er viktig å kunne se hvor pengene går, og hva man faktisk får igjen for gaven man gir. Blir det utbetalt uforholdsmessig mye lønn? Hvor kommer pengene egentlig fra? Driver organisasjonen innsamling selv, eller er det profesjonelle som tar seg av den biten? Hvor mye går i såfall til den eksterne innsamleren?

Vi i Innsamlingskontrollen mener det minste du kan forvente når noen går ut til offentligheten og ber om penger, er en oversikt over hvor mye som kommer inn, og hva disse pengene faktisk blir brukt til.

Egen regnskapsstandard er viktig
Vanlige regnskap tar for seg de viktigste temaene i en bedrift som skal tjene penger. I en ideell virksomhet er ikke det å tjene penger et mål i seg selv, men derimot det å jobbe mot organisasjonens ideelle formål. Et vanlig regnskap gir ingen informasjon om dette. Derfor krever vi at våre godkjente organisasjoner bruker NRS(f) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Dette er den eneste standarden som tar for seg «Innsamlede midler» som inntektskilde, og legger føringer for hvordan dette skal regnskapsføres. Vi mener at du som giver fortjener å vite hvor mye telefonselgeren som ringer, eller hva personen som stopper deg på gata tar for sine tjenester.

Alle våre godkjente organisasjoner bruker “Norsk Regnskapsstandard for God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”. Den eneste standarden som har egne regler for hvordan innsamlede midler skal rapporteres for å gi mest mulig informasjon til giveren!

Innsamlingskontrollen ønsker at du trygt skal kunne gi til formålet du ønsker å støtte. Husk å gi både med hodet og hjertet, og er du i tvil, sjekk listen over våre godkjente organisasjoner.