Flere grunner til OBS-oppføring

Artikkelen er det fullstendige tilsvaret til påstander som Geir Smeby kom med til Tønsbergs blad / Østlandsposten (betalingsmur). Her følger en oppsummering av Smebys påstander for de uten pluss-abonnement:
- Innsamlingskontrollen krever at man ikke bruker callsentre til innsamling.
- Geir Smebys organisasjon Foreningen Aktivitetsgleder Kreft- og Hjertesyke barn driver helt anstendig.

- Innsamlingskontrollen "hiver" seg på foreningene utelukkende pga. Bistandshuset.
- Geir Smeby avviser at han har hatt noen som helst rolle i Bistandshuset

Geir Smeby påstår at det å benytte seg av callsentere som Bistandshuset AS er grunn nok til å havne på vår OBS liste. Det stemmer ikke. Om man har en helhetlig strategi og bygger seg opp givere over tid er det ingenting i veien for å bruke hverken callsentere eller ververe på gata. Men man må være åpen om kostnadene knyttet til dette. Utfordringen med Bistandshuset AS og callsentere med lignende forretningsmodell er at disse kun samler inn enkeltgaver. Man vil aldri bygge seg opp en donorbase, og aldri øke inntektene i forhold til kostnadene.

Av Per Kristian Haugen, Kontroll- og administrasjonsansvarlig i Innsamlingskontrollen

Dette vet Geir Smeby godt, da denne metoden har vært standard praksis siden han, som leder av Special Olympics Norge, var med å starte Bistandshuset AS i 2012. Denne stillingen hadde han frem til 14 dager før konkursbegjæring. Smebys historikk fra denne organisasjonen, samt praksis i senere organisasjoner er, i tillegg til den dårlige innsamlingsprosenten bakgrunnen for oppføring på vår OBS liste.

10. September 2014, dagen før konkursbegjæring overførte Special Olympics Norge sin 40%-eierandel av Bistandshuset AS til Child Africa for 12.400,-. Bistandshuset hadde det året en omsetning på 37 MNOK. Både tidspunkt og verdisetting av disse aksjene er mistenkelig. Se også fakta rundt dette nederst i artikkelen.

Foreninger og lag har ingen konkurskarantene, så det var ikke noe juridisk som hindret Smeby fra å jobbe som daglig leder/involvere seg i styret til veldedige organisasjoner. Samme måned som konkursen var Geir Smeby i gang igjen, da med organisasjonen Best Buddies Norway. Denne avsluttet drift i 2017, og han er nå daglig leder for Foreningen Aktivitetsgleder Kreft- og Hjertesyke barn - en organisasjon som stadig figurerer i klager til oss.
<o:p></o:p>

Mange klager
Bare i år har Innsamlingskontrollen mottatt 15 klager spesifikt på innsamling fra Foreningen Aktivitetsgleder. I tillegg har Barnekreftforeningen, som ikke driver noen form for telefoninnsamling, mottatt over 30 klager siden i fjor sommer. Klagene varierer fra flere telefoner i uka fra aggressive telefonselgere, banale spørsmål som “vil du bare la barn lide da” og fakturaer for noe klagerne aldri mener de har godtatt. Telefonnummeret, i den grad det lar seg gjøre, spores alltid tilbake til Bistandshuset.

Vi har mange gode og engasjerte støttespillere som gjør en fantastisk jobb for å bedre hverdagen til barn og ungdom med kreft. Vi er enormt takknemlige, og gjør vårt ytterste til å opptre med respekt. Vi har aldri drevet med telefonsalg. Da er det trist når noen undergraver tilliten til Barnekreftforeningen på denne måten.” forteller Anja Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen.
<o:p></o:p>

Under 25%
Ut fra Smebys egne tall sitter organisasjonen igjen med i underkant av 30.000,- i nettoinntekt etter innsamlingsarbeidet. Dette betyr at bare 21 kroner av hver donerte 100-lapp når frem til Smebys organisasjon. Til sammenligning er gjennomsnittet blant Innsamlingskontrollens godkjente organisasjoner 77-78%. Samtlige av disse jobber kontinuerlig for å forbedre dette tallet. Gir du til Foreningen Aktivitetsgleder, går det meste til Bistandshuset og fint lite til syke barn. Innsamlingskontrollen har ingen grunn til å tro at dette vil endre seg. Det er mulig Smeby mener dette er anstendig, men det tillater vi oss å være uenig i.  

Innsamlingskontrollens totalvurdering er at Smebys historikk fra flere organisasjoner, antallet klager og det faktum at innsamlingen hans utelukkende foregår gjennom Bistandshuset, er gode grunner til å advare mot organisasjonene hvor han er involvert i.
______________________________________________________


Fakta rundt konkursen av Special Olympics Norway :
Konkurs av Special Olympics Norge ble begjæret i 2014. Denne ble ikke avsluttet før i 2017.
I følge konkursberetning/årsberetning om konkurs til Special Olympics Norge fremkommer følgende:
- Bobehandlingen har vært vanskelig, da «..helt grunnleggende dokumentasjon som styreprotokoller mv. å være mangelfullt, og dels har en del av de personene boet har henvendt seg til vært lite behjelpelige med å fremskaffe den dokumentasjonen og informasjonen som bostyrer har bedt om».
- Foreningen hadde negativ egenkapital så tidlig som 2007, uten å informere noen av sine kreditorer om dette.
- Ved konkurs oppgjøret fremsatte boet krav mot Geir Smeby på kr. 1 550 905 med bakgrunn i overføringer gjort fra foreningen til Smeby. Disse «Stod i et markant misforhold til betalingsforpliktelsene foreningen hadde til Smeby iht. Regnskapene».
<o:p></o:p>

Totalt kom det krav i boet på 2 137 769.66 kroner. Boets krav mot Geir Smeby ble innstilt i forliksrådet. I møte i forliksrådet fremkom det opplysninger om at Smeby var uten midler til å gjøre opp kravet, og det ble inngått forlik. <o:p></o:p>