O' jul med din giverglede

I julestria er det en mengde gode formål som ønsker din veldedighet, men i vrimmelen av disse veldedige organisasjonene og innsamlerne kan det være vanskelig å vite hvem man skal gi pengene til.

Antallet organisasjoner som ber oss huske på de svakeste har eksplodert og presset for å gi øker stadig. Om det er via telefon, Facebook, per brev eller på gatehjørnet: mengden hyggelige mennesker som skal fortelle deg gripende historier om personer som trenger din hjelp er endeløs. Historiene er gripende, behovet er akutt og hjelpen såre enkel. Send en sum til oss, og vi vil sørge for din gode samvittighet.

Jula er høytid for useriøse aktører

Vi Nordmenn er flinke til å hjelpe mennesker rundt oss. Om det er veldedighet, dugnadsånd eller bare å hjelpe mennesker vi møter. Dessverre er det enkelte mennesker som vet å utnytte denne rausheten, også igjennom veldedige organisasjoner. Innsamlingskontrollen erfarer at jula er høytid for mindre seriøse aktører. Antallet henvendelser fra givere som opplever plagsom oppførsel, fakturaer uten belegg og ukjente organisasjoner topper seg i desember, og det er vanskelig å skille de seriøse fra de useriøse.

Forskjellen på hvor mye av pengene du gir som faktisk kommer frem til de som faktisk trenger det, kan variere voldsomt. På det laveste kan det dreie seg om så lite som 10 %. Med andre ord, 90 kroner av hundrelappen du donerer kan bli borte i innsamlingskostnader, administrasjonskostnader og ineffektivitet.

Mange organisasjoner fører også kreative regnskap. Ved ikke å forholde seg til Norsk Regnskapsstandard for Ideelle Organisasjoner gjør de det bortimot umulig for «mannen i gata» å se de faktiske kostnadene knyttet til drift.

Hvordan kan du være trygg på at ditt bidrag når frem?
Innsamlingskontrollen er en stiftelse som skal sørge for givernes interesser. Dette gjør vi på flere måter, men vårt mest effektive verktøy er godkjentlisten. Her får du en oversikt over organisasjonene som underlegger seg Innsamlingskontrollens krav for effektivitet, transparens og regnskapsmessige formkrav som gjør det lett å se hvor pengene går.
Vi bistår også givere i møte med aggressive innsamlere, og råd gir nye organisasjoner som ønsker å begynne innsamling.

Innsamlingskontrollen har også en OBS-liste. Her finner du organisasjoner som Innsamlingskontrollen mener det er grunn til å advare mot. Bakgrunnen for advarsel kan være mange, og spesifiseres på hver organisasjon. Noen eksempler er: Mangel på kontroll over midlene, brudd på regelverk for god innsamlingsskikk, for lave nøkkeltall og effektivitet eller ved å nekte å oppgi regnskap når dette blir etterspurt.

I denne travle juletiden håper vi du husker å gi både med hjertet og hodet, slik at generøsiteten når frem dit den trengs mest. Vi ønsker deg en gledelig juletid

Se også:
Innsamlingskontrollens 5 tips i møte med innsamlere

Vær varsom i møte med humanitær crowdfunding